دسته بندی: آموزش شینیون و بافت مو

آموزش شینیون و بافت مو

آموزش بافت مو مدل پاپیونی

zibaee@irancook
آموزش بافت مو مدل پروانه و آموزش بستن مو مدل پاپیونی ...
آموزش شینیون و بافت مو

آموزش بافت مو مدل زیگ زاگ

zibaee@irancook
موهای دو طرف شقیقه را بگیرید و شانه کنید و انتهای ...
آموزش شینیون و بافت مو

آموزش بافت مو مدل حلقه ای

zibaee@irancook
برای بافت مو مدل حلقه ای ابتدا مقداری از مو را جدا کنید ...