Generic selectors

آرشیو برچسب | چی و شاچی

مفاهیم چی و شاچی در فنگ شویی

۱۴,۰۹۵ بازدید

چی و شاچی = هدف فنگ شویی در مجموع خلق حس هماهنگی در خانه فرد و در نتیجه زندگی اوست و فنگ شویی بر حرکت چی Chi که با عناوین دم کیهانی یا انرژی حیاتی …