Generic selectors

آرشیو برچسب | دم کشیدن زعفران

روش دم کردن زعفران

۱۵۱,۴۲۵ بازدید
روش دم کردن زعفران

دم کردن زعفران : هرچه آب جوش تر باشد و هرچه زعفران بیشتر سائیده شود رنگ بیشتری خواهد داد …