Generic selectors

آرشیو برچسب | خمیر نشاسته

خمیر گلسازی ایتالیایی

۶۴,۸۰۷ بازدید
خمیر گلسازی ایتالیایی

خمیر گلسازی ایتالیایی = درون کاسه ای تمام مواد را باهم مخلوط کنید سپس کاسه را روی بخار اب قرار دهید و هم بزنید تا خمیر خودش را بگیرد …