Generic selectors

آرشیو برچسب | خرمالوی نارس

چند نکته کاربردی در مورد میوه

۲۷,۷۵۵ بازدید

چند نکته کاربردی : برای شکستن نارگیل ابتدا الیاف آنرا کاملاً جدا کنید ، بر روی نارگیل لکه هایی وجود دارد ، آن قسمت ها را سوراخ و شیره نارگیل را خارج کنید …