Generic selectors

آرشیو برچسب | جسد رضا شاه

مومیایی رضا شاه شیادی است

۱,۱۲۸ بازدید
مومیایی رضا شاه

عبدالله شهبازی، تاریخ پژوه، خبر مومیایی رضا شاه یافته شده در شهر ری را شیادی خواند. او می‌گوید که هم محل دفن او با محلی که مومیایی پیدا شده متفاوت است و هم نحوه‌ی مومیایی منسوب با مومیایی رضا شاه متفاوت است. آقای شهبازی در یادداشتی تلگرامی در این باره نوشت: تصاویری پخش شده از […]