Generic selectors

آرشیو برچسب | تغییر نکردن وزن

جلوگیری از بازگشت وزن کم شده

۷۰,۹۳۵ بازدید

ثابت نگهداشتن وزن = ثابت نگه داشتن وزن مختص به چند روز و چند هفته نیست بلکه تمام طول زندگی سالم را در بر میگیرد و باید سبک زندگی را به آهستگی مطابقت دهید …