Generic selectors

آرشیو برچسب | تغذیه مزاج ها

لیست مواد غذایی به تفکیک سردی و گرمی

۲۱۴,۶۲۷ بازدید
لیست مواد غذايي به تفکيک سردی و گرمی

لیست مواد غذایی سردی و گرمی = میزان تاثیر مواد غذایی از لحاظ هر یک از دو مورد فوق خود دارای مرتبه میباشد ، بطور مثال امکان دارد یک ماده غذایی از لحاظ گرمی …