Generic selectors

آرشیو برچسب | تاج

روبان دوزی – آموزش دوخت گل داوودی

۶۱,۸۳۳ بازدید

اموزش دوخت گل داوودی با روبان : با استفاده از چند کوک ساده میتوانید از ربان تان یک گل بسازید و از این گل در انواع روبان دوزی استفاده کنید …