Generic selectors

آرشیو برچسب | بی قانون ترین کشور در جهان

قانون‌مندترین بی قانون ترین کشور دنیا را می شناسید؟

۱,۴۰۰ بازدید
بی قانون ترین کشور دنیا

پروژه عدالت جهانی کشورهای مختلفی را با شاخص میزان قانون‌مندی و بی‌قانونی مورد بررسی قرار داد و توانست نتایج جالبی را به دست آورد که ضمن آن بی قانون ترین کشور دنیا هم مشخص شد.     در این تحقیقات ۱۱۳ کشور مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفتند و در هر کشور بیش از ۱۰۰ […]