Generic selectors

آرشیو برچسب | بلدرچین و رشد کودک

هر آنچه باید در مورد گوشت بلدرچین و خرید آن بدانید

۴,۹۱۳ بازدید
خواص بلدرچین

میزان پروتئین موجود در گوشت بلدرچین از پروتئین گوشت سایر پرندگان و نشخوارکنندگان معمولی 10- 5 درصد بیش تر است.