Generic selectors

آرشیو برچسب | برطرف کردن زردی برگ ها

آبیاری و زرد شدن برگ گیاه

۹۷,۱۵۱ بازدید
آبیاری و زرد شدن برگ گیاه

آبیاری و زرد شدن برگ گیاهان آپارتمانی : وقتی به گیاهی کم آب دهید با آبیاری مجدد میتوانید از زرد شدن برگ های دیگر جلوگیری کنید اما زمانی که زردی بدلیل آبیاری بیش از حد باشد …