Generic selectors

آرشیو برچسب | بدون ویزا به چه کشورهایی میتوان سفر کرد

بدون ویزا به اروپا سفر کنید

۹۷۶ بازدید
سفر به اروپا بدون ویزا

سفر به اروپا بدون ویزا: صربستان ویزای توریستی برای اتباع ایران و هند را لغو کرد. ریانووستی، دفتر مطبوعاتی دولت صربستان، اعلام داشت که از این پس شهروندان ایران و هند نیازی به دریافت ویزا برای سفر به صربستان را نخواهند داشت.     این تصمیم در نشست دولت جمهوری صربستان اتخاذ گردیده و علت آن […]