Generic selectors

آرشیو برچسب | بدن سرد

تشخیص افراد گرم مزاج و سرد مزاج

۱۲۷,۳۲۰ بازدید
تشخیص افراد گرم مزاج و سرد مزاج

مزاج شناسی = شناسایی مزاج یکی از مهم ترین مبانی درمان در طب سنتی ایران است و بررسی آن در زندگی بهترین روش برای حفظ سلامت ، تندرستی و نشاط عمومی بدن میباشد …