Generic selectors

آرشیو برچسب | باروری

تغذیه غلط یکی از دلایل ناباروری است

۲,۸۰۰ بازدید
تغذیه غلط یکی از دلایل ناباروری است

تغذیه ی سالم به افزایش باروری کمک و در مقابل تغذیه ی ناسالم از قدرت باروری، هم در زنان و هم در مردان می کاهد.