Generic selectors

آرشیو برچسب | انرژي مثبت در خانه

مفاهیم چی و شاچی در فنگ شویی

۱۴,۰۸۷ بازدید

چی و شاچی = هدف فنگ شویی در مجموع خلق حس هماهنگی در خانه فرد و در نتیجه زندگی اوست و فنگ شویی بر حرکت چی Chi که با عناوین دم کیهانی یا انرژی حیاتی …