Generic selectors

آرشیو برچسب | الگوی جعبه

آموزش ساخت جعبه کادو مدل موج

۸۵,۲۰۲ بازدید
آموزش ساخت جعبه کادو مدل موج

آموزش ساخت جعبه کادو مدل موج های آبی : الگو را روی مقوا پیاده کنید ، نقطه چین ها را روی بخش داخلی مقوا علامت بزنید سپس به داخل این نقط چین ها را تا کنید …

آموزش ساخت جعبه کادو مدل کیف

۸۴,۷۳۲ بازدید
آموزش ساخت جعبه کادو مدل کیف

آموزش ساخت جعبه کادو مدل کیف : برای ساخت این جعبه کادو زیبا به مقوای رنگی و چسب نیاز دارید ؛ میتوانید با کوچک و بزرگ کردن الگو جعبه هایی در …

آموزش ساخت جعبه کادو مردانه

۷۱,۶۷۸ بازدید
آموزش ساخت جعبه کادو مردانه

آموزش ساخت جعبه کادویی مردانه : برای ساخت این جعبه ساده مقوای رنگی ، کاغذ رنگی و چسب مایع یا چسب حرارتی لازم است ، میتوانید از مقوای رنگی استفاده کنید …

آموزش ساخت جعبه کادو مدل هرمی

۶۲,۲۰۲ بازدید
آموزش ساخت جعبه کادو مدل هرمی

جعبه کادویی مدل هرمی با تزیین روبان : الگو را روی مقواری رنگی پیاده کنید سپس نقاط خط کشی را با خط کش رسم کنید سپس نقاط خط کشی شده را به سمت داخل مقوا تا بزنید …