Generic selectors

آرشیو برچسب | آینه پاکوا

دفع انرژی منفی با آینه پاکوا

۳۹,۲۹۱ بازدید
دفع انرژی منفی با آینه پاکوا

اینه و لوح پاکوا = آینه پاکوا اغلب در مرکز یک قطعه چوب که به شکل هشت ضلعی است نصب میشود ، هشت ضلعی از دیرباز در چین شکلی خوش یمن تلقی میشده است و …