Generic selectors

آرشیو برچسب | آناشید حسینی

عصبانیت مجری رادیو از عروس سفیر ایران

۱,۲۶۳ بازدید
عروس سفیر ایران

یک مجری رادیو در حال عصبانیت از عروس سفیر ایران که چند روزی است بر سر زبانها افتاده با ادبیاتی حرف زد که کمتر در رسانه ها شنیده میشود. اما دلیل این عصبانیت چه بود؟ شاید شرایط اقتصادی جامعه؟ یا شاید خبر نوجوانی که خودکشی کرد چون مادرش از سر ناچاری برای پرداخت یک ماه […]