Generic selectors

آرشیو برچسب | آموزش ساخت جاشمع با در نوشابه

آموزش ساخت شمع با درپوش نوشابه

۷۰,۰۲۷ بازدید
آموزش ساخت شمع با درپوش نوشابه

آموزش ساخت شمع با درپوش نوشابه : داخل ظرف مخصوص شمع یا قوطی فلزی پارافین یا خرده شمع هایی که از قبل مانده است را بریزید و روی حرارت بخار قرار دهید …