Generic selectors

آرشیو برچسب | آموزش زبان روسی

توضیح وزیر آموزش و پرورش درباره آموزش زبان روسی در مدارس

۱,۰۴۵ بازدید
آموزش زبان روسی

وزیر آموزش و پرورش ایران به همتای روس خود پیشنهاد کرده دو کشور تفاهنامه آموزش زبان یکدیگر در مدارس را امضا کنند. او گفته دولت ایران می‌خواهد انحصار زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم در ایران شکسته شود.     وزیر آموزش و پرورش در یک رشته توییت گزارشی از سفر به روسیه ارائه کرد […]