Generic selectors

آرشیو برچسب | آموزش رول کردن رولت

روش های صحیح رول کردن رولت

۲۴,۲۰۸ بازدید
روش های صحیح رول کردن رولت

آموزش روش های صحیح رول کردن رولت : کیک را با کمک پارچه رول کنید ، همزمان با رول کردن پارچه نیز مابین رولت قرار میگیرد …