Generic selectors

آرشیو برچسب | آتش

چرخه سازنده و مخرب فنگ شویی

۲۰,۰۸۰ بازدید

چرخه فنگ شویی = عناصر تا زمانی مفید هستند که در کنار یکدیگر باشند و در غیر اینصورت اگر در چرخه جای یکی از عناصر تغییر پیدا کند این چرخه مشکل زا و مخرب خواهد شد …