Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آرشیو | بهمن, ۱۳۹۵

چطور کیکی با سطح صاف بپزیم؟

۵۲,۵۳۵ بازدید
کیک مسطح

برای مسطح شدن سطح کیک چند راه وجود دارد. کم کردن دمای فر و استفاده کردن از نوارهای حوله ای از این دست هستند.