Generic selectors

آرشیو | بهمن, ۱۳۹۵

چطور کیکی با سطح صاف بپزیم؟

۶۳,۴۴۷ بازدید
کیک مسطح

برای مسطح شدن سطح کیک چند راه وجود دارد. کم کردن دمای فر و استفاده کردن از نوارهای حوله ای از این دست هستند.