کره نرم شده و پودر قند را داخل کاسه ای بریزید و ...
کیک ساده دو رنگ = درون کاسه تخم مرغ را با وانیل و شکر مخل
نان کشمشی : ارد را الک کنید سپس با کره نرم شده ، نمک ، شکر
بالاي صفحه