آرشیو برچسب | کاردستی با شیشه خالی

آموزش ساخت شیشه تزیینی چوب و پروانه

۲۶,۵۶۴ بازدید
آموزش ساخت شیشه تزیینی چوب و پروانه

ساخت شیشه تزیینی چوب و پروانه : شاخه های خشکیده را در کنار شیشه قرار دهید و به اندازه ای که میخواهید شاخه را ببرید و …

کاردستی های تزیینی با شیشه – 2

۶۸,۶۱۷ بازدید

مدل تزیین با شیشه سری 2 : تزیین ، کاردستی با شیشه ، تزیین شیشه ، کاردستی شیشه ای ، کاردستی با بطری خالی …

کاردستی های تزیینی با شیشه – 1

۶۰,۱۹۵ بازدید

مدل تزیین با شیشه سری 1 : تزیین ، کاردستی با شیشه ، تزیین شیشه ، کاردستی شیشه ای ، کاردستی با بطری خالی …