تراریوم‌های ایستا یا جعبه‌ای =در سایز های بزرگ و شبیه
بالاي صفحه