شکلات را خرد کنید و به همراه کره درون ظرفی روی بخار آب ج
بالاي صفحه