جدیــدترین مطالــب
مــــطالب تـــصادفی


خواص تغذیه ای کدو حلوایی

خواص تغذیه ای کدو حلوایی

کدو حلوایی = کدو حلوایی میوه یک گیاه علفیست ، قسمت های مورد استفاده کدو حلوایی میوه ، پوست ، تخم میوه میباشد و گل کدو حلوایی را پخته و در تهیه ترشی ، مربا و …