خیار شور : خیارها و سبزی ها را با آب سرد بشوئید و خوب خشک
بالاي صفحه