جدیــدترین مطالــب
مــــطالب تـــصادفی


خیار شور

خیار شور

خیار شور : خیارها و سبزی ها را با آب سرد بشوئید و خوب خشک کنید تا کپک نزنند ، در ظرفی آب و نمک را جوش اورید سپس از روی حرارت برداشته و بگذارید تا خنک شود …