خیار شور : خیارها و سبزی ها را با آب سرد بشوئید و خوب خشک کنید تا کپک نزنند ، در ...
بالاي صفحه